Kết quả điều trị

Răng mọc chen chúc

Thời gian (*1):  Khoảng 7 tháng

Giới tính bệnh nhân: Nữ

※ Yêu cầu: Cải thiện tình trạng chen chúc và vặn xoắn của răng trước hàm trên, dưới (anterior teeth)

※ Thiết bị phụ trợ ( *2):Không

※ Kế hoạchCải thiện tình trạng chen chúc và vặn xoắn bằng 7 stages

(*1) : Số lượng stages, chi phí điều trị, thời gian điều trị được tính đến thời điểm chụp ảnh “After”.

(*2): Thiết bị bổ trợ được liệt kê tính đến thời điểm chụp ảnh “After”

Răng mọc chen chúc

Thời gian (*1):  Khoảng 7 tháng

Giới tính bệnh nhân: Nữ

※ Yêu cầu: Mong muốn tránh tình trạng rặng chạy lại vị trí cũ sau khi chỉnh nha ( thoái triển răng )

※ Thiết bị phụ trợ ( *2):Không

※ Kế hoạchCải thiện tình trạng chen chúc và vặn xoắn bằng 7 stages, kết hợp 1 lần IPR

(*1) : Số lượng stages, chi phí điều trị, thời gian điều trị được tính đến thời điểm chụp ảnh “After”.

(*2): Thiết bị bổ trợ được liệt kê tính đến thời điểm chụp ảnh “After”

Răng cửa chính hàm trên mọc lệch hình chữ V

Thời gian (*1): Khoảng 10,5 tháng

Giới tính bệnh nhân: Nữ

※ Yêu cầu: Lo lắng về tình trạng răng cửa hàm trên bị lệch hình cánh chim ( Lệch chữ V ).

※ Thiết bị phụ trợ ( *2): Sử dụng đồng thời nong hàm trên, dưới.

※ Kế hoạch: Cải thiện răng cửa hàm trên bị lệch chữ V thông qua liệu trình 7 stages kết hợp nong hàm (nới rộng xấp xỉ 5mm)

(*1) : Số lượng stages, chi phí điều trị, thời gian điều trị được tính đến thời điểm chụp ảnh “After”.

(*2): Thiết bị bổ trợ được liệt kê tính đến thời điểm chụp ảnh “After”

Răng mọc nhô hàm trên/ chen chúc

Thời gian (*1): Khoảng 17 tháng

Giới tính bệnh nhân: Nam/ 30 tuổi.

※ Yêu cầu: Mong muốn điều trị răng nhô / chen chúc.

※ Thiết bị phụ trợ ( *2): Sử dụng đồng thời nong hàm trên, dưới.

※ Kế hoạch: Cải thiện tình trạng răng nhô/ chen chúc bằng 10 stages kết hợp nong hàm (nới rộng tầm 3.5-6.5).

(*1) : Số lượng stages, chi phí điều trị, thời gian điều trị được tính đến thời điểm chụp ảnh “After”.

(*2): Thiết bị bổ trợ được liệt kê tính đến thời điểm chụp ảnh “After”

d

Per conubia nostra, per inceptos hime
Mauris in erat justom etone. Per conub
per inceptos hime naeos.

Where to find us

Social Share